Gdje.hr

19 °C

Zagreb

Udruženje obrtnika grada Zagreba - O nama

Udruženje obrtnika grada Zagreba

Trg Mažuranića 13, 10000, Zagreb, Zagreb i zagrebačka

Udruženje obrtnika grada Zagreba  broji oko 9.000 članova proizvodne i uslužne djelatnosti koji su strukovno organizirani u 38 sekcija.

Obavezni članovi Udruženja su obrtnici koji  registriraju obrt na području grada Zagreba.

Udruženje obrtnika promiče, usklađuje , zastupa i predstavlja zajedničke interese članova Udruženja pred tijelima lokalne samouprave, drugim tijelima i organizacijama.

Pored aktivnosti usmjerenih na zajedničko rješavanje problema sekcija, Udruženje sudjeluje u aktivnostima vezanima uz prijedloge u donošenju zakona i propisa vezanih za obrtništvo, zastupa interese obrtnika, organizira nastup i posjete obrtničkim sajmovima u zemlji i inozemstvu, organizira promidžbene manifestacije, modne revije, humanitarne akcije, izložbe, stručna predavanja itd.

Udruženje obrtnika grada Zagreba stoji na raspolaganju za savjet i pomoć svakom građaninu Zagreba koji želi otvoriti obrt. Također pomaže obrtnicima u pravnim i financijskim informacijama pri vođenju obrta.

Radi što boljeg informiranja članstva  Udruženje već 20 godina na Radio Sljemenu svake srijede emitira emisiju za obrtnike „ Dobar vam dan obrtnici „ i izdaje Obrtnički list koji se dostavlja svim članovima Udruženja.

Naša namjera je da www.obrtnici-zagreb.hr postane središnji virtualni informativni  servis koji će obrtnicima  pružati više  korisnih informacija i savjeta.

Udruženje danas

Udruženje obrtnika grada Zagreba, jedno je od pet Udruženja obrtnika na području grada Zagreba, uz Udruženje ugostitelja, trgovaca, autoprijevoznika i taksista. Svi smo okupljeni u Obrtničkoj komori grada Zagreba.

Udruženje obrtnika grada Zagreba zastupa interese oko devet tisuća svojih članova, proizvodne i uslužne djelatnosti, organiziranih u četrdesetak sekcija odnosno struka. Tu treba spomenuti da u gradu Zagrebu ima petnaest tisuća obrtnika, a u Republici Hrvatskoj devedeset tisuća obrtnika.

Pored strukovnog organiziranja i rada po sekcijama, Udruženje se aktivno uključuje svoj im prijedlozima u donošenju pojedinih zakona vezanih za obrtništvo.

Udruženje obrtnika je osnovni oblik udruživanja obrtnika u smislu Zakona o obrtu, te je članstvo obvezno, a postaj e se danom donošenja rješenja o otvaranju obrtničke radionice. Pored aktivnosti Udruženja usmjerenih na rješavanju zajedničkih problema, te problema pojedinih sekcija, prisutne su i aktivnosti vezane uz sudjelovanje i posjetu obrtničkim sajmovima, u zemlji i inozemstvu, organiziranjem raznih promidžbenih manifestacija, kao što su modne revije, festivali frizera, izložbe fotografa i slično, te organiziranje raznih stručnih predavanja, seminara i slično.

Posebnu pažnju Udruženje posvećuje odgoju i obrazovanju mladih obrtnika, uz intenzivnu suradnju sa školama za obrtništvo. Obrtništvo vrši licenciranje obrtničkih radiona, te formira komisije za polaganje pomoćničkih ispita, matura, te majstorskih ispita. U cilju što lakšeg otvaranja i vođenja obrtničkih radionica udruženje je razvilo program educiranja mladih budućih obrtnika, te njihovog sustavnog praćenja od prvog dolaska u Udruženje, kao građanina koji žele otvoriti obrt, preko otvaranja obrtničkih radionica, do pravnog i financijskog konzaltinga u vođenju obrta. Stručna služba Udruženja obrtnika svakom zainteresiranom građaninu koji želi otvoriti obrt daj e osnovne informacije o izradi potrebne dokumentacije.

Udruženje ne rješava samo pitanje mladih novih obrtnika, već pomaže i starijim svojim članovima u svezi rješavanja njihovih statusnih pitanja, vezanih uz zatvaranje obrta, promjene u poslovanju, otvaranje izdvojenih pogona, uspostavljanje svojstva obrtnika umirovljenika, osnivanju zajedničkih radnji i slično.

Navedene aktivnosti u potpunosti opravdavaju postojanje jedne ovakve asocijacije čiji rad i uspjesi na području prilagodbe zakonskim regulativama u obrtništvu, zasigurno, u mnogome doprinosi razvoju obrtništva u budućnosti.

Udruženje polaže veliku pažnju informiranju svekolikog članstva. Već deset godina na Radio Sljemenu, svake srijede u 9:30 emitira se emisija za obrtnike, a šest godina neprekidno svakog mjeseca izlazi “Obrtnički list”, koji primaju svi članovi Udruženja obrtnika grada Zagreba.

Brzi kontakti

Najnovija akcija

Trenutno nema akcija.
predsjednik VLADO CRKVENAC.

potpredsjednik DAMIR BANOVEC